71 69 89 50 jls@jonlsaeter.no Man - Fre 07.00 - 15.30
   

Bygging av Storvik-hallen

Storvik-hallen levert i stålbygg på bare 4 måneder

Vi begynte planleggingen av ny hall til Storvik vinteren 2017. Etter  noen runder med planskisser og utforming, ble vi omforent på pris og utseende på hallen i mai.

Byggingen startet i august 2017. Jon L. Sæter AS hadde ansvaret for koordineringen av alle entrepriser. Vår hovedleverandør Lindab AS leverte stålsøylene ferdig montert på fundamenter, samt leverte alle sandwichelement, beslag, dører og vinduer.
Etter 4 måneder med jobbing stod hallen ferdig og vi kunne begynne med arbeidet innvendig. Elektro, fjernvarme i gulv, ventilasjon og bygging av møterom og toalett kunne starte.

Hallen ble overlevert Storvik 15.12.2017.