Industrivegen 43 C
6600 Sunndalsøra

71 69 89 50
71 69 89 51

jls@jonlsaeter.no

LEVERANDØRER

Riktig leverandører er avgjørende for at vi skal kunne levere deg et optimalt produkt. Vårt valg av partnere er nøye vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Service
  • Varespekter
  • Kvalitet
  • Leveringssikkerhet
  • Fleksibilitet
  • Samarbeidsevne
  • Renomè

norkstal
Norsk Stål AS:
Blant de ledende innen stål- og metalldistribusjon, med tilhørende videreforedling på det norske markedet.
lobas
Lobas AS:
Eksperten på taksikringsutstyr, utstyr til takrenner og garasjeporter. Produktene blir kontinuerlig forbedret og nye produkt utviklet, fra egen idé og konstruksjon via utviklings- og testavdeling.
rhein
Rheinzink:
Leverandør av Kvalitetsprodukter for taktekking, fasade og takrenner. egne forsknings- og utviklingsavdelinger arbeides det kontinuerlig med forbedringer i prosess- og produksjonskvaliteten.

venti
Ventistål AS:
En av de ledende ventilasjonsgrossistene i Norge. Leverer til ventilasjonsentreprenører, blikkenslagere, ventilasjonsmontører, industri, marine og offshore.
A-Rustad-transparent
Kaare A. Rustad AS:
Bransjeleverandør av luftfilter fra Camfil Ab, samt instrumenter fra Dwyer Inc. og Swema AB. Firmaet er en del av CamfilFarr gruppen med produksjon i over 23 ulike land og med en omsetning over 4 mrd.
tools
Lønnsethagen Industrivarer AS:
Leverandør av maskiner, verktøy, utstyr og forbruksmateriell til industri og annen næringsvirksomhet i Møre og Romsdal.

Kontakt Info

Industrivegen 43 C
6600 Sunndalsøra
Telefon: 71 69 89 50
Telefax: 71 69 89 51